آموزش فروش به شرکتها و سازمانها

دسته ها
دسته‌ها
آموزش فروش به شرکت ها و سازمان ها

آموزش فروش به شرکتها و سازمانها موضوع بسیار حائز اهمیتی است که در این مقاله به توضیح کامل آن پرداخته ایم.در ادامه با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

آموزش فروش به شرکت ها و سازمان ها چگونه است؟

به طور قطع میتوان ادعا کرد که فروش به شرکتها و سازمانها دشوارترین نوع فروش در ایران و دنیاست.

فراگیری مهارتهای مورد نیاز این شغل چیزی نیست که یک شبه و با اتکا به تجربیات شخصی در انسان پرورش یابند.

یک شرکت (فروشنده) حتی اگر باهوشترین فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر ایران یا جهان را جذب کند تا دستاوردهای صنعتی خود را به شرکتی دیگر بفروشند، در این راه با موانع جدی و مرتفعی رو به رو میشود که برای عبور از آنها هوش سرشار کارکنان هیچ کمکی نخواهد کرد.

عمده ترین مشکلات فروش به شرکتها و سازمانها که بابک مروانی میتواند از طریق آموزش فروش در حل آنها به شرکتها کمک کند به صورت خلاصه عبارتند از:

آموزش فروش به شرکت ها و سازمان ها

نیرویهای فروش به شرکتها و سازمانها در بسیاری مواقع نمیدانند که با چه کسی در شرکت مشتری صحبت کنند یا کسی که با او صحبت میکنند شخص درستی است یا نه.

یکی از بزرگترین موانع در فروش به شرکتها و سازمانها این است که در رده های میانی یک سازمان سمتهایی وجود دارند که پیش از رسیدن به تصمیم گیرنده خرید باید توافق آنها را جلب کرد.

در این فرایند باید با کارکنان گوناگونی صحبت شود که در فرایند خرید نقش دارند (یا ندارند ولی ادعا میکنند که دارند).
در دوره آموزش فروش به شرکتها و سازمانها به سبک بابک مروانی به وضوح توضیح داده میشود که کارکنان پشت صحنه اما دخیل در فرایند تصمیم خرید در یک شرکت چه کسانی هستند، به چند دسته تقسیم میشوند و هر کدام در فرایند تصمیم خرید چه نقشی دارند.

استراتژی ورود به شرکت باید چگونه باشد و این استراتژی با فرایند تصمیم خرید چگونه منطبق میشود.

بیشتر بخوانیم : کوچینگ فروش

در جلسات متعدد با کارکنان مشتری در قسمتهای مختلف به یک شیوه ثابت صحبت میشود (که معمولا توضیح محصول است).

در آموزش فروش بابک مروانی بر این نکته پافشاری میشود که مذاکره در قسمتهای مختلف شرکت، اهداف متفاوتی دارد.

فروشنده نباید با هر کسی در شرکت صحبت کند، انتخاب کارکنان یک متدولوژی دارد و باید با کسانی که برای مذاکره فروش انتخاب میشوند، بسته به موقعیت و نقشی که در فرایند خرید دارند درباره موضوعات متفاوتی مذاکره کرد.

اگر فروشنده پنج جلسه در روزهای متفاوت و با آدمهای مختلف در شرکت مشتری برگزار کند که هر کدام از این آدمها نقشها و سمتهای گوناگونی در فرایند تصمیم خرید دارند، و فروشنده هر بار به معرفی یا توضیح محصول بپردازد، در جلسات آخر نه تنها مذاکره حالت یکنواخت و کسالت آوری به خود میگرید، بلکه میزان اثرگذاری بر آدمها نیز کاهش می یابد.
اساسا این سوال مطرح است که فروشنده باید درباره کدام خصوصیت، مزیت یا منافع محصول با مشتری (کارکنان گوناگون در قسمتهای مختلف شرکت) صحبت کند.

در آموزش فروش به شرکتها و سازمانها به سبک بابک مروانی، این بحث پیچیده و بغرنح به صورت ساده ای تبدیل و توضیح داده میشود که در هر بار مذاکره با کارکنان مشتری، درباره کدام قسمت از محصول و چگونه صحبت شود که اثرگذاری بر مشتری به حداکثر برسد.

فروشنده با مشتری جلسات متعدد برگزار میکند اما نمیتواند تشخیص دهد که مشتری او را سر میدواند یا واقعا خواهان کالاست.

تشخیص این دست رفتارهای مشتری از جالبترین نکات آموزش فروش به شرکتها و سازمانهای بابک مروانی است.

شما پس از برگزاری دوره آموزش فروش به تکنیکی دست پیدا میکنید که در آن نه تنها میتوانید تشخیص دهید که مذاکره در مسیر درستی حرکت میکند یا نه، بلکه قادر خواهید شد مذاکره هایی را که در مسیر نادرست هستند به سمت درست سوق دهید.

میتوانید تشخیص دهید که چه در مغز مشتری میگذرد. آیا این جلسات سرانجام به سفارش منجر میشوند یا نه.

وقتی فروشنده به مشتری مراجعه میکند، مشتری در حال خرید از یکی از رقباست و به محصول او نیازی ندارد.

مشتری به شما میگوید که سالهاست با این تامین کننده کار میکند و از محصول، پشتیبانی فنی و قیمت او بسیار راضی است.

او میگوید حاضر نیست تامین کننده خود را تغییر دهد. در آموزش فروش به شرکتها و سازمانها به روش بابک مروانی توضیح داده میشود که نیاز چیست، چگونه در یک شرکت شکل میگرد، تفاوت ماهیتی و ظهور آن با سایر فروشها در چیست، و از همه مهمتر این که، برای زنده کردن نیاز در یک شرکت که احساس بی نیازی میکند، شما باید از کدام استراتژی استفاده کنید.

در این دوره آموزش فروش، شما می آموزید که چرا تنها راه وادار کردن مشتری برای تغییر تامین کننده فعلی یا محصول کنونی به سمت شما، تنها از مسیر خلق یک نیاز جدید در مشتری میگذرد. همچنین می آموزید که چگونه.

بیشتر بخوانیم : مشاوره فروش

فروشنده معمولا پس از معرفی و نمایش کالا با اعتراض قیمت مواجه میشود.

تمرکز اصلی مطالب آموزشی در دوره های آموزش فروش به شرکتها و سازمانهای به سبک بابک مروانی بر این است که چگونه با مشتری مذاکره کنیم تا از بروز اعتراض جلوگیری کنیم.

این نکته از این حیث در آموزش فروش به شرکتها بسیار مهم است که گاهی دیده میشود کالاهایی که به شرکتها و سازمانها فروخته میشوند گران هستند یا اگر ارزان هستند در هزینه تمام شده محصول نهایی مشتری سهم مهمی دارند. از این رو مشتری به قیمت بیش از اندازه حساس است.
در دوره آموزش فروش به شرکتها و سازمانهای به سبک بابک مروانی درباره اعتراض حتی یک گام فراتر برداشته و توضیح داده میشود که اصولا چرا در یک مذاکره اعتراض بروز میکند.

دست کم در بیش از نیمی از مذاکرات فروش به شرکتها و سازمانها علت بروز اعتراض در مشتری ناشی از شیوه معرفی محصول از طرف فروشنده است. این فروشنده است که موجب بروز اعتراض میشود.

اگر ما بتوانیم شیوه مذاکره فروشنده را اصلاح کنیم تعداد اعتراضها به طرز معنی داری کاهش می یابند.

این موضوع در دوره آموزش فروش به شرکتها و سازمانهای به سبک بابک مروانی به طور کامل توضیح داده میشود.

معنای مشاوره فروش

فروشنده نمیدانند در هنگام مذاکره با مشتری چه صحبتهایی بکند تا او را به تغییر تامین کننده یا محصول متقاعد کند.

بخش طلایی و کلیدی آموزش فروش به شرکتها و سازمانها در دوره فروش بابک مروانی این قسمت است که به صورت کارگاهی به آموزش و تمرین عملی تکنیکهایی میپردازد که فروشندگان میتوانند توسط آنها مشتریان را به تغییر تامین کننده یا محصول متقاعد کنند.


از آنجا که صنایع مختلف دارای مشتریان گوناگونی هستند که لزوما رفتارهای آنان یکسان نیست، در این کارگاه عملی آموزش فروش، نخست تکنیکهای فروش برای آن شرکت و صنعت سازگار یا منطبق، سپس با تیم فروش به تمرین واقعی پرداخته میشود.

بنابراین دوره آموزش فروش به شرکتها و سازمانهای بابک مروانی، از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت و با نیازها و رفتارهای مشتریان آن صنعت منطبق میشود. مثالها و تمرینهای بابک مروانی در این کارگاه ها درباره مشتریان واقعی و محصول واقعی شرکت است.

هر چه شرکت بزرگتر و دارای ساختار سازمانی بلند مرتبه تری باشد، دسترسی فروشنده به تصمیم گیرنده نهایی خرید محدودتر میشود. فروشنده نمیداند چگونه شخصی راکه اختیار خرید دارد ببیند و او را متقاعد کند.

بابک مروانی در دوره فروش خود به ارائه راه حل برای این مشکل میپردازد. او این مشکل را به دو قسمت مجزا تقسیم میکند: نخست کسانی که به هر علتی موفق میشوند تصمیم گیرنده نهایی را ملاقات کنند.

در این حالت، در دوره آموزش فروش، تکنیکهای بسیار سطح بالایی آموزش داده میشوند که فروشنده را قادر میکند تصمیم گیرنده را به انتخاب محصول ترغیب کند.

در حالت دوم که فروشنده موفق به دیدار شخص تصمیم گیرنده نمیشود، تکنیک خاصی درخصوص فروش داخلی آموزش داده میشود که با استفاده از آن کارکنان شرکت مشتری، محصول ما را به شخص تصمیم گیرنده یا مدیر خود میفروشند. آموزش فروش در این قسمت بسیار کاربردی است.

بیشتر بخوانیم : آموزش مدیریت فروش

تفاوت ماهیتی فروش به شرکتها و سازمانها با سایر فروشها مبهم است.

اولین نکته در آموزش مدیریت فروش به سبک بابک مروانی این است که تفاوت زیربنایی بین فروش به شرکتها و سازمانها و سایر فروشها را روشن میکند و از این طریق به فروشنده کمک میکند، نه تنها رفتارهای کلیدی فروش را رعایت کند، بلکه درکی به او میدهد که بتواند نگرانیهای خریدار را به وضوح درک کند و از تعجیل یا فشار نابجا بر مشتری پرهیز کند.

راه حل های آموزش فروش به شرکت ها و سازمانها

سایر مشکلات فروشندگان.

مشکلات فراوان دیگری نیز در عملکرد نیروهای فروش وجود دارند که در این خلاصه نامی از آنها برده نشده است و معرفی همه آنها از حوصله این صفحه خارج است، اما روی عملکرد نیروی فروش اثر معنی داری دارند.

بعضی از این مشکلات ریشه در تصمیمهای بازاریابی و بعضی دیگر در حوزه فروش و تیم فروش هستند.

حل بعضی از آنها علاوه بر آموزش فروش به مشاوره فروش یا کوچینگ فروش نیز نیاز دارند. در چنین حالتهایی بابک مروانی میتواند در قالب یک مشاور فروش یا کوچ فروش با شرکتها همکاری و در جهت حل مشکل فروش به آنها کمک کند.
در گذشته بعضی از شرکتها پیش از برگزاری دوره آموزش فروش، نخست با بابک مروانی یک یا چند جلسه مشاوره فروش برگزار کرده اند تا نه تنها او را در هیبت یک مشاور فروش ارزیابی کنند، بلکه با صحبت با او دریابند که آیا دوره های آموزش فروش او با نیازهای تیم فروش، صنعت یا بازار آنها سازگار هست یا نه. آنها این روش را مفید یافتند. شما هم امتحان کنید.

سوالات متداول آموزش فروش به شرکت ها و سازمانها

به طور قطع میتوان ادعا کرد که فروش به شرکتها و سازمانها دشوارترین نوع فروش در ایران و دنیاست. فراگیری مهارتهای مورد نیاز این شغل چیزی نیست که یک شبه و با اتکا به تجربیات شخصی در انسان پرورش یابند.

یک شرکت (فروشنده) حتی اگر باهوشترین فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر ایران یا جهان را جذب کند تا دستاوردهای صنعتی خود را به شرکتی دیگر بفروشند، در این راه با موانع جدی و مرتفعی رو به رو میشود که برای عبور از آنها هوش سرشار کارکنان هیچ کمکی نخواهد کرد.

یکی از بزرگترین موانع در فروش به شرکتها و سازمانها این است که در رده های میانی یک سازمان سمتهایی وجود دارند که پیش از رسیدن به تصمیم گیرنده خرید باید توافق آنها را جلب کرد.

اولین نکته در آموزش مدیریت فروش به سبک بابک مروانی این است که تفاوت زیربنایی بین فروش به شرکتها و سازمانها و سایر فروشها را روشن میکند و از این طریق به فروشنده کمک میکند، نه تنها رفتارهای کلیدی فروش را رعایت کند، بلکه درکی به او میدهد که بتواند نگرانیهای خریدار را به وضوح درک کند و از تعجیل یا فشار نابجا بر مشتری پرهیز کند.

خدمات بابک مروانی

مشاوره فروش

ارائه خدمات مشاوره تخصصی فروش به شرکت ها، سازمان ها و بنگاه های اقتصادی خرد و کلان

کوچینگ فروش

آموزش برنامه ریزی فروش و اجرای برنامه در عمل و نیز تقویت مهارت های فروش به صورت عملی

آموزش فروش

ارائه آموزش های تخصصی و کاربردی در زمینه فروش، مذاکره فروش و کوچینگ (Coaching) فروش

آموزش فروش بیمه عمر

آموزش فروش بیمه عمر به صورت تخصصی و تقویت مهارت های فروش بیمه عمر به صورت عملی
برخی از مشتریان

2 دیدگاه دربارهٔ «آموزش فروش به شرکتها و سازمانها»

  1. تا به حال هیچ دوره آموزش فروش را ندیدیم که تا این حد کاربردی و باشد و در مذاکره های فروش واقعی بتواند به فروشنده کمک کند. آقای مروانی دست شما درد نکند واقعا عالی بود. بسیار مفید

    پاسخ
  2. استاد مروانی بسیار در این زمینه مهارت محورند و کار کشته. بنده کتاب های ایشان را نیز مطالعه نمودم و بسیار آموختم . خسته نباشند.

    • - ۰۹۱۲۶۵۴۷۸۷۴
    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

پشتیبانی سایت