کتاب ها

کتاب های فروش

بابک مروانی دو جلد از کتابهای ترجمه شده خود را به چاپ رسانده است. کتاب “فروش، تکنیکها و کاربردها” نوشته “ریچارد هوبارت بوسکرک” که در حوزه فروش کوچک (فروش به عمده فروشی، فروش فروشگاهی، فروش مویرگی، فروش به اشخاص، فروش کارگاهی، آموزش مدیریت فروش ، فروش شرکت پخش، فروش به مغازه، فروش به شهرستان، فروش خدمات و حتی فروش خدمات پس از فروش) است. کتاب یاد شده درخصوص ویژگیهای شخصیتی مورد نیاز برای یک فروشنده نیز به تفصیل صحبت میکند، و در ادامه برای فروشنده و تیم فروش یک مدل ارائه میکند که بر اساس آن مراحل یک تماس فروش یا یک مذاکره، گام به گام ساده سازی و قابل فهم میشوند. سپس برای هر یک از این مراحل اهداف، تکنیکها و فنونی ساده را معرفی میکند که فروشنده با استفاده از آنها میتواند به آسانی جلسه مذاکره را مدیریت کند و محصول خود را بفروشد. مراحل معرفی شده در این کتاب برای یک مذاکره عبارتند از:

کتاب “فروش به شرکتها و سازمانها” نوشته “نیل رکهم” نیز به قلم بابک مروانی ترجمه شده است و یک اثر شاهکار در حوزه فروش صنعتی، فروش به کارخانه، فروش خدمات، فروش دستگاه و ماشین آلات، فروش مواد، فروش نرم افزار و به طور خلاصه فروش هر نوع کالا و خدمت به شرکتها و سازمانهاست.
کتاب “فروش به شرکتها و سازمانها” نشان میدهد که فروش به شرکتها (فروش صنعتی یا فروش خدمات)، از اساس به رویکردی جدید و فنون فروش متناسب با آن احتیاج دارد. این کتاب به ما میگوید که فرایند تصمیم خرید در یک فروش صنعتی چگونه است، نیاز در یک شرکت چگونه به وجود می آید، از میان انبوه کارکنان شاغل در یک شرکت با چه کسی باید صحبت کرد و از همه مهمتر، در هنگام صحبت کردن با کارکنان شرکت چگونه و از چه فن مذاکره ای استفاده کنیم. نیاز را در شرکت چگونه شناسایی کنیم، چگونه تشدید کنیم و چگونه کارکنان داخل شرکت مشتری را تمرین دهیم که آنها در مذاکره های درونی، به نفع ما در درون شرکت به یکدیگر بفروشند.

پشتیبانی سایت