ویدئوهای آموزشی بابک مروانی

محدودیتهای کانالهای فروش و اثر آن بر عملکرد تیم فروش چیست ؟

در این ویدیو توضیح داده می شود که محدودیتهای کانالهای فروش چیست و اثر آن بر عملکرد تیم فروش چگونه است

استراتژی های بازاریابی که موجب افزایش فروش نمی شوندکدامند؟

این ویدئو به ما میگوید که گاهی ناکامی در تحقق اهداف فروش به عملکرد تیم فروش بستگی ندارد و به استراتژی بازاریابی مربوط است. قسمت اول

محدودیتهای کانالهای فروش و اثر آن بر عملکرد تیم فروش چیست ؟

این ویدئو میگوید که معنی موفقیت در کار چیست و برای رسیدن به آن از چه مسیری باید گذشت.

ساخت تیزر(احساسی)

اين ويدئو به شما كمك ميكند تا با تبليغات به سبك احساسي هيجاني آشنا و آنها را به راحتي از ساير انواع تبليغات تشخيص دهيد.

استراتژی های ساخت تیزر (مقایسه منطقی) چیست ؟

این ویدئو برای مشاور بازاریابی و مشاوره فروش مفید است و در حوزه آموزش تبلیغات توضیح میدهد که استراتژی سوم ساخت تیزر تبلیغاتی استراتژی مقایسه منطقی است

استراتژی های ساخت تیزر

این ویدئو برای مشاوره بازاریابی و مشاور فروش مفید است و در زیر گروه آموزش تبلیغات توضیح میدهد که استراتژی نخست از استراتژیهای ساخت تیزر تبلیغاتی استراتژی حرف زدن است.

مشکلات عملکردی واحد فروش - پیامد دوم چیست ؟

این ویدیو پیامد دوم ناشی از وجود نشانه های مشکل عملکردی در واحد فروش را توضیح می دهد

مشکلات عملکردی واحد فروش - پیامد اول چیست ؟

این ویدیو به ما می گوید اگر در یک واحد فروش نشانه های مشکل عملکردی ظاهر شود دو پیامد با خود به همراه می آورد و یکی از آن ها را نیز توضیح می دهد.

مشتری کیست؟

این ویدئوی دوره فروش یا آموزش فروش شرکت به شرکت یا آموزش فروش B2B به ما میگوید که در یک شرکت مشتری کیست و با چه کسی باید صحبت کرد؟

تمایز چیست؟

این ویدئو میگوید ایجاد تمایز در محصول بسیار دشوارتر از آن است که مشاوران بازاریابی توصیه میکنند. اگر وجه تمایز محصول شما مزه هلو است، به محض این که رقیب مزه هلو را به سبد خود اضافه کرد شما دیگر تمایز ندارید.

پشتیبانی سایت